09/02/1396

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Teraktorsazi Tabriz

18:00

2 : 0

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 15300

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

سجاد طوري

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

42

65

66

90

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
7
10
2
1
20
6
5
27 46 70
16

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

21
32
55
70

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
7
8
3
14 13 17
5
6
23 83 77
55
1
80 70 9

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

17
10
9
27
33
39
88
77
26