09/02/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Gostaresh Foulad

18:00

0 : 0

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 120

داوران

داور اول

جواد رحيم زاده

کمک داور اول

محمد راهي

کمک داور دوم

قهرمان نجفي

داور چهارم

عليرضا حيدرپناه

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

19
10 72 37
70
20
4 52 16
8
77
5
71 61 29
11
1

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

40
14
16
12
29
61
7
37

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
70 73 11
77
1
5
7
24 79 22
3
23
27 71 17
30

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
45
28
22
17
37
14
32
29