30/01/1396

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Padide Khorasan

17:45

4 : 0

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 80000

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

ايوب غلامزاده

داور چهارم

حسن اکرمي

رخداد های بازی

29

51

68

70

74

89

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
66
1
13
4
7
23 61 10
21
27 61 37
75 75 6
2

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

33
10
22
6
5
37
99

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
88 58 10
7
4
17
70
1
11
15 46 18
9
19 75 66

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

66
10
18
23
25
28
5
44