31/01/1396

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Mashinsazi Tabriz

17:45

2 : 1

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

ياسر همرنگ

کمک داور اول

محمد جواد مداح

کمک داور دوم

فرزاد بهرامي

داور چهارم

پيمان فرخي مهر

رخداد های بازی

25

28

51

51

86

89

94

94

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
2 46 66
1
13 82 18
8
5
99
44
33
70 61 68
9

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

68
15
88
22
66
18

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 72 17
12
30
6
20
18 10 2
27 79 8
9
19
3
23

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

40
8
70
24
2
17
33