31/01/1396

جزییات مسابقه

Saba Qom - Sepahan Isfahan

17:45

0 : 1

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

40

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
7
8
3
14 70 77
5
6
23 86 9
55
1
80 78 17

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

17
9
27
33
39
88
77
26

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
70 65 12
23
15
6
7 86 9
22
79
47
20
14 88 27

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

9
30
24
77
75
12
21
27
35