26/01/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Saipa Tehran

18:00

0 : 0

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

علي اکبر نوري

کمک داور دوم

مرتضي کاظميان

داور چهارم

شاهو اصلاني

رخداد های بازی

55

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

18
88
4
45
9 92 7
11 74 24
2
19
14
5
90 70 37

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
37
1
23
24
32
7
10

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 65 16
77
27 73 32
17
14
40
5
7
3
23
22 63 70

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

16
70
28
1
39
32
29
26