18/01/1396

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Padide Khorasan

17:00

0 : 2

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 150

داوران

داور اول

وحيد کاظمي

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

علي اکبر عظيم پور

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

60

72

79

82

85

85

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
66
1
4
7
23
21
11 59 10
6 72 33
75 34 27
2

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

35
13
33
10
27
37
99

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
11 74 99
77
2
1
44 80 15
9 57 68
17
66
8
5

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

68
15
70
18
13
22
99