16/01/1396

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Esteghlal Khouzestan

16:00

2 : 1

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

18

51

71

73

84

87

88

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
11 76 37
70
26
7
24 39 29
3
23
22 70 17
4
30

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

77
28
1
27
17
37
14
29
19

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
94
8 89 11
86 83 28
21
4
31
90 55 14
9
3
2

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

6
28
44
70
14
11
22