18/01/1396

جزییات مسابقه

Saba Qom - Teraktorsazi Tabriz

17:15

3 : 0

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 7000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

محمد رضا مديرروستا

داور چهارم

پيروز سيف الله پور

رخداد های بازی

38

50

62

85

85

95

95

97

97

97

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
7
77 31 14
13
10
2
1
20 56 24
6
5
16

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

24
21
14
27
32
55
70

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

70 90 79
23
55
6
10
7 95 75
68 83 22
47
20
18
14

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

22
79
30
77
75
12
21
27
35