11/01/1396

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Siah Jamegan

17:00

1 : 1

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

وحيد کاظمي

کمک داور اول

حسين طالقاني

کمک داور دوم

ايوب غلامزاده

داور چهارم

پيروز سيف الله پور

رخداد های بازی

16

19

55

56

61

63

93

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
6 71 31
94
8 74 90
86 86 70
21
4
9
14
3
2

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

28
44
31
90
70
11
22

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10
23 84 7
21 80 9
4
11
12
19
3
24 44 34
14

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7
2
16
6
9
34
13