20/12/1395

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Teraktorsazi Tabriz

16:30

0 : 0

هفته 24

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 3200

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

تورج عيوض محمدي

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

عليرضا حيدرپناه

رخداد های بازی

8

24

28

52

61

75

91

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
7
77
24 46 20
13 70 11
14
1
6
5
16

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
21
10
20
27
32
55
70

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 74 15
10
4
7 83 32
21 69 77
8
3
6
40
22
18

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

9
15
32
5
77
88
30