20/12/1395

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Saba Qom

14:30

0 : 0

هفته 24

ورزشگاه خانگی: Gostaresh

تعداد تماشاچی : 120

داوران

داور اول

روح الله شريفي

کمک داور اول

حسن ظهيري

کمک داور دوم

مهدي الوندي

داور چهارم

شاهو اصلاني

رخداد های بازی

50

51

93

93

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
70 50 10
23
55
15
6
7
68
79 63 14
20
18

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

10
22
9
47
30
75
26
14
21

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10
70
16 82 71
12
20
8
61
77 59 37
5
11

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

19
4
3
71
17
33
37