15/12/1395

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Perspolis Tehran

17:25

0 : 2

هفته 23

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 17000

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

رحيم شاهين

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

6

24

47

59

88

90

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

88 70 25
7
4
66
17
70
1
10
18
77
9 93 28

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

25
28
5
12
44
23

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
2
10
23
77 72 21
19
3
24 66 34
6
11
40

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
16
70
14
21
34
13