13/12/1395

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Saipa Tehran

15:15

0 : 0

هفته 23

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 25100

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

سعيد قاسمي

داور چهارم

کميل غلامي

رخداد های بازی

34

41

41

46

80

91

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 68 20
21
37 79 14
18
88
4
19
10
90 88 9
24
2

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

1
14
5
7
9
11
20
23
45

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 56 77
4
7
24
13 86 20
10
2
1
6
5
16

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

77
21
20
27
32
55
70