13/12/1395

جزییات مسابقه

Saba Qom - Foolad Khouzestan

16:00

0 : 0

هفته 23

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

رضا مهدوي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

امير رضا آشورماهاني

داور چهارم

پيروز سيف الله پور

رخداد های بازی

89

92

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 89 32
4
7
8
3
22
18
88 68 2
40
9 80 20
5

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
30
77
17
2
15
32

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
55
15
6
14 78 75
20
30 63 9
18
7
68
79

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

70
2
21
75
12
26
10
22
9