06/12/1395

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Teraktorsazi Tabriz

14:30

1 : 2

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 4000

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

عليرضا ايلدروم

کمک داور دوم

علي اکبر عظيم پور

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

27

45

67

78

89

93

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 58 14
4
7 77 20
77 37 24
13
10
2
1
6
5
16

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

24
21
14
20
27
55
70

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27 66 90
6
94
8 79 9
86
21
4 89 31
91
70
14
3

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

28
44
31
90
9
11
2
16
88