14/11/1395

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Sepahan Isfahan

15:00

3 : 2

هفته 20

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 873

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

سجاد طوري

کمک داور دوم

حسن ظهيري

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

13

16

36

40

42

45

55

67

70

81

85

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
17
3 46 8
23 68 7
88
77 60 9
55
14
27
5
6

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
37
8
70
1
10
9

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
4
1
77 79 17
20
90
15
40
7 89 16
2
96 72 14

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
19
31
29
11
17
91
14