17/11/1395

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Teraktorsazi Tabriz

15:00

3 : 0

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 78000

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

آرمان اسعدي

داور چهارم

رضا مهدوي

رخداد های بازی

2

24

27

52

64

90

90

91

93

93

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
77 29 11
24
13
8
10
2
14
1
5
16

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
21
27
32
55

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
27 91 88
7 82 17
4
1
10
11
77
15
9
19

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
17
25
28
5
12
44