09/11/1395

جزییات مسابقه

Saba Qom - Perspolis Tehran

16:50

0 : 2

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 13000

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

بابک عباس قلي زاده

داور چهارم

مهدي مرجان زاده

رخداد های بازی

21

34

72

77

83

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
27 91 88
7
17
70
22
1
11
77
15
19 88 80

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
28
5
80
44
25

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 84 9
23
55
15
6
47 84 79
20
18
14
7
68

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

2
21
27
30
75
10
22
9
79