03/11/1395

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Esteghlal Tehran

16:45

0 : 3

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

علي اکبر عظيم پور

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

16

30

45

56

62

82

89

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
77
33
1
24 83 13
74 72 88
18
3
17 88 30
9
21

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
22
28
30
88
14
13

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
15
8
9 75 29
16
14 33 7
17
6 66 40
5
20
4

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

40
12
19
2
29
22
24
7