28/10/1395

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Naft Abadan

15:00

2 : 2

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

قهرمان نجفي

کمک داور دوم

محسن سلطاني

داور چهارم

پيروز سيف الله پور

رخداد های بازی

7

19

28

54

60

62

77

85

86

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40 50 7
1
8
9
16
6 82 29
5
24
20
4
17

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

22
12
23
19
2
29
7

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
4
24 65 20
13 88 16
6
8
10
2
14 46 18
1
19

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

7
21
20
18
27
16
28