23/10/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Teraktorsazi Tabriz

15:30

0 : 1

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 1300

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

مهدي شفيعي

داور چهارم

جواد رحيم زاده

رخداد های بازی

30

37

50

58

85

88

88

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
4
24 82 20
5
18 55 13
16 78 8
10
2
14
1
6

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

21
13
8
27
28
20

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
2
70 90 11
45
5
4
27 65 24
17
7
3
23 84 96

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
30
33
24
96
22