22/10/1395

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Saba Qom

15:00

2 : 1

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 2050

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

جليل شعراني

کمک داور دوم

محمد هاشمي نسب

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

10

58

66

71

91

93

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
2
6
10
18
27 84 21
7
22
9 73 30
20

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

70
3
14
21
30
24

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
15
8
9
5 76 19
6
24
7
20
17

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

22
23
19
2
29
4
12