24/10/1395

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Saipa Tehran

16:35

1 : 0

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 50000

داوران

داور اول

محمد حسين زاهدي فر

کمک داور اول

سجاد طوري

کمک داور دوم

محمد عطايي

داور چهارم

کميل غلامي

رخداد های بازی

48

52

55

66

68

83

85

91

94

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
37
18 63 11
88
20
24 91 32
2
4 80 7
5
10
90

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
1
11
32
23
19
7

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
7 86 88
4
9
19
1
10
11
18 29 70
77
15

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
17
70
80
22
44