26/09/1395

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Mashinsazi Tabriz

14:30

1 : 0

هفته 14

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 650

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

علي اکبر نوري

کمک داور دوم

مرتضي کاظميان

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

33

54

57

68

71

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
10
6
3
7 73 16
2
37 87 20
9 61 17
8
5
30

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

15
1
20
17
16
13
27

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24
27 77 2
50 63 17
6
28
8 90 88
21
90
5
9
3

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

10
44
18
2
19
88
17