25/09/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Padide Khorasan

16:20

1 : 0

هفته 14

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

وحيد کاظمي

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

محمد رضا تارخ

رخداد های بازی

55

64

69

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
35
13
4
8 62 6
7
23
24
10 83 75
21 74 36
2

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

1
6
5
37
75
99
36

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
7 66 17
11 82 14
1
88
9
90
15
74
18 73 8
3

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
2
22
33
17
14
8