25/09/1395

جزییات مسابقه

Saba Qom - Naft Tehran

15:15

0 : 1

هفته 14

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 250

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

45

77

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 92 24
2
10
23 85 70
4
11
12
34
13
77 65 9
14

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
9
40
3
70
24

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
70
3
1
23
6 88 27
8
7 81 14
4
20 60 2
18

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

2
30
88
24
75
14
27