25/09/1395

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Peykan Tehran

15:00

0 : 1

هفته 14

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 173

داوران

داور اول

رضا مهدوي

کمک داور اول

محمد جواد مداح

کمک داور دوم

امير رضا آشورماهاني

داور چهارم

کوپال ناظمي

رخداد های بازی

52

63

64

78

92

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 90 3
4
1
20
90 91 19
40
14
7
99 80 77
5
8

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
19
31
11
77
18
3

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 63 17
21
1
4
19
14 83 3
5
7
10
24

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

33
27
23
3
17
20