19/09/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Teraktorsazi Tabriz

16:20

1 : 2

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 55000

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

محمدرضا ابوالفضلي

داور چهارم

علي ميرزابيگي

رخداد های بازی

7

29

56

69

77

83

93

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 64 13
4
17 92 20
24
6
5
16 31 77
10
2
14
1

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

77
21
25
28
13
20

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
7
11 64 88
2 80 77
9
90
8
15
3
1
17

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
77
18
22
33
88
14