18/09/1395

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Zobahan Isfahan

14:00

1 : 2

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Dedicated Tractor

تعداد تماشاچی : 250

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

حسين طالقاني

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

29

40

41

66

72

75

87

88

94

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
7
12
11 91 70
30 92 14
6
18
24
2
3
23

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

22
70
14
26
17
33
20

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 46 11
6
3 46 18
7
9
17
5
30
15
20 62 37
23

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
2
16
18
1
37
55