11/09/1395

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Naft Tehran

16:40

4 : 2

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 4000

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

بابک عباس قلي زاده

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

5

32

63

66

77

85

87

90

91

93

95

95

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
2
10
6 72 70
4 59 23
11 78 9
12
34
13
77
19

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

23
16
9
40
70
24
14

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
10 89 5
4
8
3
6
99
40
15 83 88
77 81 21
18

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
1
32
5
17
88
30