11/09/1395

جزییات مسابقه

Saba Qom - Esteghlal Tehran

16:20

0 : 2

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 7000

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

هادي طوسي

داور چهارم

علي ميرغفاري

رخداد های بازی

9

18

40

55

68

76

80

86

86

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
7
11
1
17 85 74
9
90
8
15
28 58 2
3

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
22
14
13
74
18

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
70
3
1
23
10
7 72 75
4
30 57 88
77 59 14
18

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

88
24
75
14
21
25
27