05/09/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Gostaresh Foulad

16:20

2 : 2

هفته 11

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

محمد حسين زاهدي فر

کمک داور اول

اسد حاج محمد

کمک داور دوم

علي اکبر نوري

داور چهارم

جواد رحيم زاده

رخداد های بازی

13

23

44

75

80

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
70 67 9
14
16
29
7 51 11
1
2
8
61
5

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

12
11
6
37
80
9
77

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
7
90
8
15
28
33 87 2
1
88 88 17
14
9

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
11
2
22
74
3
17