04/09/1395

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Saipa Tehran

15:00

2 : 0

هفته 11

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 50

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

کوپال ناظمي

رخداد های بازی

23

26

29

47

47

73

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8 68 18
21
1
4
6 71
9 46 17
3
5
7
10

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
33
23
19
14
17

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 92 4
2
10
23 69 16
6
77 94 70
19
11
12
34
13

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
70
24
14
4
40