07/08/1395

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Naft Tehran

15:00

2 : 2

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1200

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

مهدي الوندي

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

حسين زياري

رخداد های بازی

6

15

58

77

79

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
10
23 77 6
11
12
34
13
77
19
70 55 8
14 91 24

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
16
6
9
40
3
24

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
27 37 23
50 60 90
6
28
8 89 88
21
5
9
2
17

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

90
23
18
12
19
16
88