30/07/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Saipa Tehran

16:45

2 : 0

هفته 9

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 25000

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

حسن ظهيري

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

33

76

82

88

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
18
1
4
6 70 11
9
19
14 82 3
5
10
17

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

13
8
11
12
3
16
7

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
7 70 17
11 90 14
2 46 28
21
8
3
1
88
9
90

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

22
33
15
28
74
17
14