30/07/1395

جزییات مسابقه

Saba Qom - Gostaresh Foulad

16:50

0 : 0

هفته 9

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

محمد عطايي

کمک داور دوم

محمدرضا طالبي

داور چهارم

اميد سعيد فر

رخداد های بازی

33

50

65

67

70

76

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10
70
14
16 91 9
29
8
61
5
11 78 6
1

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

12
2
9
77
6
80
27

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
70 80 75
3
1
23
10
7
20
30
77 78 88
18

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

6
22
9
88
75
14
27