29/07/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Perspolis Tehran

16:45

1 : 1

هفته 9

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

حسن انتظاري

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

27

28

35

52

57

75

84

92

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
70 73 2
1
10 85 27
11
18
77 88 8
15
9
19

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
27
17
8
80
22
44

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
2
70 92 17
45
6
8
5
7 82 11
24 77 23
3
4

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
28
23
17
30
32
40