25/07/1395

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Padide Khorasan

15:00

3 : 0

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 110

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

حسن ظهيري

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

علي ميرغفاري

رخداد های بازی

11

21

25

32

37

53

54

70

77

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
3
1
4
7
23
24
10 80 75
21 46 13
27 53 36
6

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

35
13
5
37
75
2
36

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10
70 85 77
14
16
29
8
61 92 80
5
11 75 7
1

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

12
2
9
77
7
6
80