31/06/1395

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Mashinsazi Tabriz

17:30

2 : 1

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 400

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

سجاد طوري

کمک داور دوم

حميد سبحاني

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

15

20

41

46

66

88

88

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
7
2
8
5
30
27 70 23
20
37
9 73 10
17 46 11

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

10
6
11
18
13
1
23

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 69 9
2
10
23 92 19
6
3
11
12
34
13
77 80 70

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
19
70
24
14
20
40