31/06/1395

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Perspolis Tehran

17:30

1 : 3

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 11900

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

محمد حسين زاهدي فر

رخداد های بازی

15

22

37

57

61

74

75

86

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 81 17
13
4
70 88 80
1
18
77
15
9
19 91 25
8

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

27
17
23
25
80
22
44

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
8
3
5
6
33
23 46 9
2
77 75 4
1
99 64 17

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

17
7
10
9
4
27
70