25/06/1395

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Esteghlal Khouzestan

18:45

1 : 1

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 8000

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

فرزاد بهرامي

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

53

64

82

86

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
2
11 64 70
45
6
8 69 24
20
5
7
3
23 84 22

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

70
24
22
4
30
12
18

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
8
9 60 17
5 82 13
7
11
3 60 10
4
6
2
14

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

20
13
10
17
12
33
23