25/06/1395

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Naft Tehran

18:30

0 : 0

هفته 6

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

حسن انتظاري

کمک داور دوم

يعقوب حجتي

داور چهارم

پيروز سيف الله پور

رخداد های بازی

33

54

61

64

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
10
23
77 88 24
19
70 58 9
4 72 6
11
12
34
13

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
6
9
3
24
20
40

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
23
4
1
8
90 82 20
14 74 17
7
2
99 87 77
5

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

31
40
77
17
18
20
6