21/06/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Mashinsazi Tabriz

18:45

1 : 1

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 15000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

سجاد طوري

داور چهارم

حسن اکرمي

رخداد های بازی

7

52

75

81

90

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
6
11 73 37
3
7
23 62 10
9
16 44 55
8
5
30

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

10
1
20
37
55
18
27

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11
2
33
1
88 63 28
14 78 7
9
21 82 17
15
3

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7
22
17
90
20
8
28