20/06/1395

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Peykan Tehran

17:45

1 : 1

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 1200

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

محمد رضا مديرروستا

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

18

19

53

68

74

80

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
16
23 87 10
4
5
8 75 40
90
1
14
2
99 70 77

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
31
77
17
18
40
6

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
17
37 62 7
8
3
23
2 70 4
1
99 55 33
5
6

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
11
21
10
4
27
33