21/05/1395

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Esteghlal Tehran

18:15

1 : 1

هفته 4

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 8360

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

عليرضا ايلدروم

کمک داور دوم

حسين طالقاني

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

8

33

36

40

40

42

81

84

89

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
7 62 14
11
2
1
17 77 88
9
21 69 77
8
15
3

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
22
88
14
55
24
18

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
23
4
1
14
7
2
99 76 11
5
8 87 17
90 93 10

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
10
31
40
11
17
13