11/05/1395

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Foolad Khouzestan

20:45

1 : 1

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 50000

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

حسن اکرمي

رخداد های بازی

52

67

70

73

74

92

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
21 86 20
8
6
24
1
40
15
5
88 58 17
70 64 77

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
77
22
18
17
2
30

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
13
4
70 67 9
1
10 87 80
11
18
77
15
19

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

17
9
8
80
22
12