05/05/1395

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Mashinsazi Tabriz

20:45

1 : 2

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

محمد جواد مداح

کمک داور دوم

جليل شعراني

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

9

36

48

55

56

58

63

92

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11 86 55
3
7 94 16
2
1
23
9
17
8
5

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

55
16
21
30

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 39 70
11
8
6
24
1
15
5
77
17 78 2
88 65 21

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
21
40
22
18
70
2