27/01/1394

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Saipa Tehran

17:30

2 : 1

هفته 26

تعداد تماشاچی : 35050

داوران

داور اول

بیژن حیدری

کمک داور اول

علیرضا ایلدروم

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

9

14

28

82

84

91

93

93

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
7 72 15
8
10
13
14 56 16
17 84 24
18
19
22

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
24
15

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
6
8 82 21
9 60 7
10
13
14
18 60 19
23

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

7
19
21