21/06/1393

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Saipa Tehran

17:00

0 : 2

هفته 8

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

هادی طوسی

کمک داور دوم

علی دودانگه

داور چهارم

سعید رحیمی مقدم

رخداد های بازی

9

10

16

25

28

45

68

93

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
40
18
1
17
7 87 15
5
14 83 16
10 64 23
3

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
15
23

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27 46 35
3
40
12
6
10
22
14
26
4 46 5
21 69 25

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

35
25
5